شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علیرضا کریمی

علیرضا کریمی
علیرضا کریمی

خاطرات شهید علیرضا کریمی

    هر وقت که راه کربلا باز شود(از خاطرات شهید علیرضا کریمی )

    هر وقت که راه کربلا باز شود(از خاطرات شهید علیرضا کریمی )

    دفعه آخری که رفت جبهه ازش پرسیدم کی بر می گردی؟ جواب داد:
    « هر وقت که راه کربلا باز شود.»
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد