شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اگه میخوای مارو ببینی اربعین کربلا باش ( از خاطرات شهید ابوحامد)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
اگه میخوای مارو ببینی اربعین کربلا باش ( از خاطرات شهید ابوحامد)
یکی از رزمندگان فاطمی قدیما خواب شهید ابوحامد رو دیده بودند..
از شهید پرسیدند: در چه حالی هستید؟
شهید ابوحامد فرمودند: "داریم با رفقا آماده میشیم اربعین پیاده از نجف بریم کربلا..."
جالب اینجاست که شبیه همچین خوابی هم دررمورد شهید فاتح دیده بودند که شهید در خواب به اون رزمنده فرمودند:
"اگه میخوای مارو ببینی اربعین کربلا باش...!"

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد