شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم محمد اینالو

محمد اینالو
محمد اینالو

خاطرات شهید مدافع حرم محمد اینالو

خاطرات شهید مدافع حرم محمد اینالو

    شوخ طبع ( از خاطرات شهید محمد اینالو )

    شوخ طبع ( از خاطرات شهید محمد اینالو )

    نماز خوندن رو خیلی دوست داشت ، نماز رو اول وقت میخواندند به حلال و حرام بودن مالش خیلی اهمیت میداند ، به پدر و مادر پدربزرگ و مادر بزرگ احترام خاصی قائل بودند  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد