ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

توفیق عبادت و نماز شب

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
توفیق عبادت  و نماز شب
چند شبى بود كه نيمه هاى شب از خواب بيدار مىشدم ، ولى حال اين را كه برخيزم و نماز شب بخوانم نداشتم .

در واقع توفيق نداشتم.

كوهستانى بودن منطقه ، و اين كه روى زمين برف نشسته بود و فاصله ى زياد آب با ما، سرما و ترس نيز در نخواندن نماز شب من مؤثر بود.

يك روز يكى از رزمنده هاى خيلى با حال را ديدم و قضيه محروم شدن از فيض نماز شب را به او گفتم .

او گفت «تو بايد دو كار اساسى انجام بدهى تا بتوانى نماز شب خوان شوى

اول اين كه نمازهاى واجب رادر اول وقت به جا آورى و دوم اين كه از خدا توفيق بخواهى

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد