شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی
.شهید مرتضی ابراهیمی یکی از شهدای اغتشاشات اخیر در شهریار و ملارد بود که به طرز فجیعی توسط اشرار اجاره ای به شهادت رسید.

خاطرات شهید مرتضی ابراهیمی

وصیتنامه شهید مرتضی ابراهیمی

خاطرات شهید مرتضی ابراهیمی

  شهیدمدافع امنیت مرتضی ابراهیمی

  شهیدمدافع امنیت مرتضی ابراهیمی

  شهید مرتضی ابراهیمی یکی از شهدای اغتشاشات اخیر در شهریار و ملارد بود که به طرز فجیعی توسط اشرار اجاره ای به شهادت رسید. ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید مرتضی ابراهیمی

  وصیت نامه شهید امنیت مرتضی ابراهیمی

  وصیت نامه شهید امنیت مرتضی ابراهیمی

  در خط ولایت و پشتیبان ولایت باشید که چراغ راه است.
  نگذارید که دشمن چه از راه جنگ سخت و چه از راه جنگ نرم، دین و کشورتان را از شما بگیرند.
  توکلتان بر خدا و ائمه باشد. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد