ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید بی سر، بی دست و بی پا ( از خاطرات شهید سید میلاد مصطفوی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شهید بی سر، بی دست و بی پا ( از خاطرات شهید سید میلاد مصطفوی )
وقتی شهید میشن نمیتونن بیارنشون عقب،یکی از شهدای مدافع ، ایشونو میبرن یه جا تا به دست داعشیا نیوفته،
ولی خودشون شهید میشن و هیچکس نمیدونه آقاسید کجا بوده
داعشیا هم که پیداشون میکنن سر و دست و پاشونو جدا میکنن
آقاسید مادرشونو سال قبل از دست داده بودن،
ایشون خواسته بودند که بچه ها برای پیدا کردن پیکرشون به زحمت نیفتند و خودشون می خواستند پیکرشون پیدا نشه
اما بعد از چند وقت به خواب یکی از بچه ها میاد و محل  پیکرشون رو میگن
و میگن که چون پدرم بیقراره حتما جنازه ی من رو به پدرم برسونین، شهید یکی از ثروتمندان شهر همدان بودند .

پیام کاربران

( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
( بررسی نشده ) 3 سال قبل ماروهم شفاعت کنیدشماهاکه ازجوانی وزندگی هاتون گذشتید تامادرامنیت باشیم
اقاسیدحلالمون کن
پاسخ
میلادمصطفوی ( بررسی نشده ) 3 سال قبل سلام‌اقامیلادالان‌که‌پستومیزارم‌انگارخودم‌دارم‌به‌خودم‌مینویسم‌چون‌هم‌نامیم‌هم‌شهرتامونیکه‌وقبلاباشماهمکاربودم‌اگه‌میشه‌شفاعت‌من‌روهم‌بکون‌جاموندم......... پاسخ
میلادمصطفوی ( بررسی نشده ) 3 سال قبل سلام‌اقامیلادالان‌که‌پستومیزارم‌انگارخودم‌دارم‌به‌خودم‌مینویسم‌چون‌هم‌نامیم‌هم‌شهرتامونیکه‌وقبلاباشماهمکاربودم‌اگه‌میشه‌شفاعت‌من‌روهم‌بکون‌جاموندم......... پاسخ
میلادمصطفوی ( بررسی نشده ) 3 سال قبل سلام‌اقامیلادالان‌که‌پستومیزارم‌انگارخودم‌دارم‌به‌خودم‌مینویسم‌چون‌هم‌نامیم‌هم‌شهرتامونیکه‌وقبلاباشماهمکاربودم‌اگه‌میشه‌شفاعت‌من‌روهم‌بکون‌جاموندم......... پاسخ
( بررسی نشده ) 2 سال قبل سلام.من هم پدر شهید رو ملاقات کردم و باهاشون صحبت کردم، هم چندین و چندبار همرزم هاشون رو دیدم و باهم گپ زدیم. اطلاعاتی ک اینجا نوشتید خیلی ناقصه و ی سری اشتباهات هم داره پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد