ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حجاب ( از خاطرات شهید محسن حججی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حجاب ( از خاطرات شهید محسن حججی )
محسن روی حجاب خیلی تأکید داشت،
به حدی که خیلی ناراحت می‌شد اگر جایی در بین دوستان می‌دید که حجاب رعایت نمی‌شود
و به صراحت اعلام می‌کرد که حجاب را رعایت کنید،
در حالت کلی می‌توان گفت بسیار روی مسئله حجاب ‌حساس بود.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد