ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نسبت آبروی مملکت با وصله شلوار نماینده مجلس

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
نسبت آبروی مملکت با وصله شلوار نماینده مجلس
دو دست لباس داشت که همیشه هم تمیز بودند.
یک روز وصله لباسش را دیدم،
گفتم: «حاج‌آقا حداقل وصله پینه‌های شلوارت را بپوشون ناسلامتی نماینده مجلس هستی، اینطوری آبروی مملکت میره.»
با تعجب نگاهی به وصله شلوارش انداخت و گفت: «آقاجون آبروی مملکت به شلوار من ربطی داره؟»

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد