ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

وصیتنامه شهید ماشاالله شیخی

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
وصیتنامه شهید ماشاالله شیخی
به نام او که همه در محضر او هستیم و علاقه  به دنیا ودل بستن به مال و زن و فرزند ما را از این معنا غافل نموده است.

پروردگارا قبل از آنکه این روح زنگار گرفته مرا از کالبد خاکی ام خارج سازی مرا از دنیا بکن و ذره ای از حب دنیا و حب نفس را در وجودم باقی مگذار تا به راحتی بسویت پر بگشایم و در جوار قربت جا بگیرم.

اگر به فیض شهادت نائل گردیدم پس از تشییع، جنازه ام را در مکان بلندی قرار دهید و همه به آن بنگرید اما بر من گریه نکنید فقط دعا کنید خدا مرا بیامرزد! بخودتان بیندیشید چند صباحی بعد از من به دیار بقا مراجعت می کنید و نتیجه اعمالتان را می بینید اگر گنه کارید انتظاری جز جهنم نداشته باشید و اگر نیکوکارید منتظر باشید تا در بهشت برین و در جوار قرب الهی قرار گیرید. پایگاه های مقاومت را پر کنید و نگذارید جای شهدا خالی بماند، آنجا را به پایگاه انسان سازی مبدل کنید.

... و اما آیا  {برای حسین (ع) }سینه زدن صرف کافی است؟ آیا نباید از حرکت آنها درس بگیریم؟ حسینی که برای زنده ماندن اسلام از تمام هستی اش گذشت از شیعیان و پیروانش انتظار ندارد از رفتن
فرزندانشان به جبهه ها جلوگیری کنند. اگر در عمل به دنبال حسین (ع) حرکت نکنیم این گریه ها هیچ ارزشی ندارد. اگر حسین (ع) را وسیله جمع آوری مال دنیا قرار دهیم این موعظه ها پوچ و بی ارزش و بی اثر است. همیشه به یاد خدا باشید تا کارهایتان اصلاح شده و رنگ خدایی بگیرد. این همه به فکر ساختن خانه های مجلل نباشید که همین ها انسان را به دنیا بند می کند و از مرگ می ترساند.
... به فرزندانتان از کودکی نماز و قرآن بیاموزید و مساجد را پر کنید و این را بدانید که زبان امام زبان خداست و تخلف از اوامر او تخلف از اوامر خداست.
...
الحقیر شیخی

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد