ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

رمز یا فاطمه الزهرا(س) ( از خاطرات شهید اسلامی نسب )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
رمز یا فاطمه الزهرا(س) ( از خاطرات شهید اسلامی نسب )
در يكي از عملياتها، چشمان محمد به شدت آسيب ديد و او به بيمارستان انتقال يافت. پس از معاينات دقيق و معالجات متعدد، پزشكان اظهار كردند كه چشمان او بينايي‌اش را از دست داده و كاري از كسي ساخته نيست. اين سخن غمي سنگين بر دل محمد نشاند. نه از آن جهت كه ديگر چيزي نمي‌بيند بلكه دوري از جبهه و بسيجيان غصه دارش كرده بود. چند روز بعد از تشخيص پزشكان دوباره به بيمارستان بازگشت و با اصرار آنان را راضي نمود تا چشمانش را عمل كنند. مي‌گفت: «شما با رمز يا فاطمه الزهرا «س» جراحي را شروع كنيد. بقيه‌اش با ...» 
پس از عمل هنگاميکه پانسمان چشمانش را باز مي‌کردند او در ميان بسيجيها (دوستان) از مهرباني کسي سخن مي‌گفت که....

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد