ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مهر و محبت ( خاطره ای از شهید حسن باقری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مهر و محبت ( خاطره ای از شهید حسن باقری )
اگر بین بسیجی ها حرفی می شد می گفت « برای این حرف ها بهم تهمت نزنید. این تهمت ها فردا باعث تهمت های بزرگتری می شه.
اگه از دست هم ناراحت شدید،دورکعت نماز بخوانید بگویید خدایا این بنده ی تو حواسش نبود من گذشتم  تو هم ازش بگذر .
این طوری مهر و محبت زیاد می شه. اون وقت با این  نیروها میشه عملیات کرد.»

 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد