شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

آرزوی شهادت ( از خاطرات شهید دانیال رضا زاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
آرزوی شهادت ( از خاطرات شهید دانیال  رضا زاده )
مادر شهید مدافع امنیت میگوید: آرزوی فرزندم شهادت بود
و لحظه خواندن خطبه عقد از همسرش خواست که برایش آرزوی شهادت کند،
همسرش هم این دعا را در حقش کرد و در نهایت فرزندم به آرزویش رسید.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد