شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید سید علی حسینی

سید علی حسینی
سید علی حسینی

خاطرات شهید سید علی حسینی

  دو رکعت نماز به نیت ( از خاطرات شهید سید علی حسینی )

  دو رکعت نماز به نیت ( از خاطرات شهید سید علی حسینی )

  همیشه بعد از نماز صبح با حال و هوای خاصی دو رکعت نماز می خوند. نماز مستحبی زیاد می خوند، اما به این دو رکعت خیلی مقید بود. ادامه مطلب ...

  کاغذ خواستگاری ( از خاطرات شهید سید علی حسینی )

  کاغذ خواستگاری ( از خاطرات شهید سید علی حسینی )

  هنوز آن کاغذ را دارم؛شرایطش را خلاصه،رویش نوشته بود و پایینش را امضا کرده بود.تمام جلسه خصوصی صحبت ما درباره ازدواج ختم شد به همان کاغذ؛مختصر و مفید.. ادامه مطلب ...

  دیوارهای توالت ( از خاطرات شهید سیدعلی حسینی )

  دیوارهای توالت ( از خاطرات شهید سیدعلی حسینی )

  على یك بیل برداشت. برف‏ها را كنار زد. افتاد به جان خاك‏هاى سفت و یخ‏زده. رفتیم جلو، با یك دنیا شرمندگى و خجالت. خواستیم بیل را از دستش بگیریم، نگذاشت. گفت.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد