ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سه تا تیپ درست کرده بود ( از خاطرات شهید حسن باقری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
سه تا تیپ درست کرده بود ( از خاطرات شهید حسن باقری )
سه تا تیپ درست کرده بود؛
کربلا امام حسین،
عاشورا و چند گردان مستقل.
پشت بی سیم به رمز می گفت « کربلا ! امام حسین اومد؟
عاشورا ! امام حسین تنها است. »
برای جا به جایی نیروها از منطقه ی آهودشت به گرم دشت می گفت
 « آهو ها رو بفرستین اون جاییکه هواش گرمه. »
 نیروی کارکشته که می خواست می گفت
«کنسرو پخته بفرستین، نه خام. »

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد