ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

من فقط بادام میخورم ( از خاطرات شهید علیرضا قلی پور )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
من فقط بادام میخورم ( از خاطرات شهید علیرضا قلی پور )
علیرضا آماده شد بریم عملیات
توی راه یکی از بچه ها بهش آجیل تعارف کرد .
علیرضا گفت: من فقط بادام می خورم،
می خوام وقتی دشمن حمله کرد، کم نیارم...

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد