شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بایدفکری به حال آنجا کنم ( از خاطرات شهید کلهری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بایدفکری به حال آنجا کنم ( از خاطرات شهید کلهری )
طبقه بالای خانه  پدرش ، یک اتاق و اشپزخانه جمع و جوری درست کرده بود 

گفتم:مصطفی چرا خونه ی درست و حسابی اجاره نمی کنی ؟اگه بخوای مسئولین به ت  کمک می کنن.

گفت: احساس می کنم این خونه هم موقته ! باید فکری به حال اونجا بکنم ....

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد