شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حسین یاری نسب

حسین  یاری نسب
حسین یاری نسب

خاطرات شهید حسین یاری نسب

    حسین وار مقاومت کردیم ( از خاطرات شهید حسین یاری نسب )

    حسین وار مقاومت کردیم ( از خاطرات شهید حسین یاری نسب )

    بیسیم‌چی گردان حنظله حاج همت را خواست.حاجی آمد پای بیسیم و گوشی را به دست گرفت.صدای ضعیف و پر از خش خش … را از آن سوی خط شنیدم که میگوید:
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد