ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خودم حریف همه هستم ( از خاطرات شهید عبدالله باقری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خودم حریف همه هستم ( از خاطرات شهید عبدالله باقری )
اهل داد و بیداد و دعوا نبود اما اگر می دید تعدادی جوان سر کوچه می‌ایستند به آنها تذکر می‌داد و می گفت:
مگر نگفتم اینجا نمانید؟ زن و بچه مردم رد می شوند.
محدثه می ترسید، می گفت: بابا جان نترس من خودم حریف همه هستم.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد