شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید محمدرضا فرجادی کوشا

محمدرضا فرجادی کوشا
محمدرضا فرجادی کوشا

خاطرات شهید محمدرضا فرجادی کوشا

خاطرات شهید محمدرضا فرجادی کوشا

    نذر ( از خاطرات شهید  محمدرضا فرجادی کوشا )

    نذر ( از خاطرات شهید محمدرضا فرجادی کوشا )

    سرانجام در تاریخ ۲۷ ارديبهشت۱۳۶۲ در۱۵ سالگی در منطقه ی قصر شیرین در جبهه غرب کشور به فيض عظماي شهادت نائل آمد.

      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد