شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حفظ قرآن ( از خاطرات شهید سید مصطفی صدرزاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حفظ قرآن ( از خاطرات شهید سید مصطفی صدرزاده )
از سوریه زنگ می زد و تاکید می‌کرد که فاطمه قرآن حفظ کند که الان فاطمه حافظ 4 جزء قرآن است.
مصطفی با خود قرار گذاشته بود که هر زمانی که از یاد شهدا غافل شد روزه بگیرد
و به دوستان‌خود نیز گفته بود هر وقت از یاد شهدا غافل شدید خود را تنبیه کنید
راوی : پدر شهید

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد