ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهدای گمنام ( از خاطرات شهید مصطفی صدرزاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شهدای گمنام ( از خاطرات شهید مصطفی  صدرزاده )
برای اینکه به سوریه برود به مزار شهدای اندیشه رفت
و شهدای گمنام را قسم داد که راه را برایش باز کنند و آن شهدانیز حاجت مصطفی را دادند
و راه را برای رفتن به سوریه برایش باز کردند
راوی :پدر شهید

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد