شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

از روزی که معنویت جبهه پایین آمده بود ( از خاطرات شهید سید رضی موسوی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
از روزی که معنویت جبهه پایین آمده بود ( از خاطرات شهید سید رضی موسوی )
 «ناصر گیوه‌ای از رزمندگان  استان زنجان است. او با شهید سیدرضی موسوی قبل از عملیات محرم آشنا شد و دوستی‌شان تا قبل از شهادتش ادامه داشت.
او درباره سردار شهید سیدرضی موسوی اینگونه روایت می‌کند
با سیدرضی قبل از عملیات محرم آشنا شدیم و از آن موقع دوستی‌مان برقرار بود. ما از دوکوهه به عملیات محرم رفتیم.
سیدرضی در مخابرات لشکر ۱۷ علی‌ابن ابیطالب (ع) بود. معمولاً افراد باهوش و با دقت در مخابرات مسئولیت داشتند، که سیدرضی هم یکی از رزمندگان باهوش دفاع مقدس بود.
شهید سیدرضی موسوی و ناصر گیوه‌ای سال ۱۳۶۱ در اهواز و قبل از عملیات محرم
در همان دوران دفاع مقدس سیدرضی ساکش را بست و عازم لبنان و سوریه شد و تا آخرین لحظه شهادت از نیروهای تأثیرگذار جبهه مقاومت بود.
سیدرضی، علاقه زیادی به شهید «محمدناصر اشتری» فرمانده تیپ ۲ لشکر عاشورا داشت و زمانی که به زنجان می‌آمد به خانواده شهید سر می‌زد.
در یکی از دیدارها که باهم به دیدار خانواده شهید اشتری رفته بودیم، سیدرضی برای خانواده شهید تعریف می‌کرد که «یکبار به محمد گفتم معنویت در جبهه آمده پایین! شهید اشتری گفت: نه! معنویت من و تو آمده پایین.»

اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد