شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید اسماعیل فرجوانی

اسماعیل فرجوانی
شهید اسماعیل فرجوانی

خاطرات شهید اسماعیل فرجوانی

  مرگ بر آمریکا ( از خاطرات شهید اسماعیل فرجوانی )

  مرگ بر آمریکا ( از خاطرات شهید اسماعیل فرجوانی )

  اسماعیل فرجوانی،فرمانده ی تیپ یکم لشکر7 ولی عصرعجل الله تعالی فرجه بود. اودریکی ازعملیات هامجروح گردید و یک دستش قطع شد. ایشان [شهید ] درعملیات والفجر4به شهادت رسید و ... ادامه مطلب ...

  فرمانده گردان ( از خاطرات شهید اسماعیل فرجوانی )

  فرمانده گردان ( از خاطرات شهید اسماعیل فرجوانی )

  با تعدادی از برادران گردان جهت رفتن به مرخصی همراه شدیم؛ حاج اسماعیل فرجوانی (فرمانده گردان) هم در بین ما بود ولی ایشان می خواستند جهت انجام کاری به مقر لشکر بروند.
  همه ی بچه ها سوار لندکروز شدند و حاجی هم خود را عقب ماشین در بین بچه ها جا داد.: ادامه مطلب ...

  مفقودالاثر ( از خاطرات شهید اسماعیل فرجوانی )

  مفقودالاثر ( از خاطرات شهید اسماعیل فرجوانی )

  همیشه می گفت : خوشا به حال کسانی که مفقودالاثر و مفقود الجسد هستند. هر شب جمعه حضرت زهرا (س ) خودش به دیدن آن ها می رود. بالای سرشان می نشیند، خوشا به حالشان که خانم را می بینند. آن وقت مادرها همه اش بی تابی می کنند که  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد