شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی شرفخانلو

علی شرفخانلو
علی شرفخانلو

خاطرات شهید علی شرفخانلو

    پسرت را دیدی؟ ( از خاطرات شهید علی شرفخانلو )

    پسرت را دیدی؟ ( از خاطرات شهید علی شرفخانلو )

    آخرهای آذر بود که آمد . رفتم استقبالش گفت میرود پسرش را ببیند. امدیم دم خانه شان. سپرد بمانم  تا برگردد . خیلی طول نکشید که برگشت . از در که آمد بیرون ... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد