شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

غیبت

غیبت
غیبت

خاطرات

  اخوی ( از خاطرات شهید حسین همدانی )

  اخوی ( از خاطرات شهید حسین همدانی )

  در زمان جنگ رزمندگان به یکدیگر اخوی می‌گفتند و یا دوستت دارم از سر اخلاص بود و این‌طور نبود که همانند زمان حال به یکدیگر بگوییم ارادت داریم و پشت سر هم غیبت کنیم. ادامه مطلب ...

  مراقبه دقیق ( از خاطرات شهید حسن ترک )

  مراقبه دقیق ( از خاطرات شهید حسن ترک )

  در پایان هر روز می نشستی و اعمالت را بررسی می کردی . روی یک کاغذ می نوشتی تا یادت نرود..


    ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد