شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مادرش می‌گفت: خجالت بکش! ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مادرش می‌گفت: خجالت بکش! ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی )
بسیار اهل شوخی بود گاهی جلوی عمه اش مرا می بوسید مادرش می گفت این کارها چیه خجالت بکش، عمه ات نشسته!
آقا مهدی هم می گفت مگه چیه مادر من؟ باید همه بفهمند من زنم را دوست دارم.

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد