شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید سید حمید میرافضلی

سید حمید میرافضلی
سید حمید میرافضلی

خاطرات شهید سید حمید میرافضلی

    مردم که به چنین فردی زن نمی دهند ( از خاطرات شهید میر افضلی )

    مردم که به چنین فردی زن نمی دهند ( از خاطرات شهید میر افضلی )

    خیلی به او اصرار کردم تا داماد شود. گفت: باشه بی بی، هر چی شما بگویی، فقط می خواهم خانواده ی خوبی باشند و با جبهه رفتن من مشکلی نداشته باشند. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد