شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اربعین

اربعین
اربعین

خاطرات

    پیش بینی شهید ابراهیم هادی درباره کاروان های اربعین

    پیش بینی شهید ابراهیم هادی درباره کاروان های اربعین

    اوایل جنگ بود و مرزها دست عراق بود.
    در ارتفاعات گیلان غرب بودیم.
    با حسرت به ابراهیم گفتم : یعنی میشه مردم ما ... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد