شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

تا جنگ هست مجالی نیست ( از خاطرات شهید حجازی فر )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
تا جنگ هست مجالی نیست ( از خاطرات شهید حجازی فر )
پس از تبادل نظر با خانواده جهت انجام تكاليف شرعي، به شهيد عزيز پيشنهاد ازدواج كردم ولي وي از پذيرفتن اين پيشنهاد امتناع نموده،
وقتي با اصرار شديد بنده مواجه شد، با حالت جدي و مصمم اعلام كردكه تا جنگ و جبهه وجود دارد مجالي براي اين كار باقي نيست و توصيه كرد كه اين اقدام در مورد برادر كوچكترش صورت بگيرد.  
در پاسخ سؤال اينجانب كه پرسيدم اگر جنگ به پايان برسد آيا اقدامي خواهد كرد يا نه با لبخندي خاص پاسخ داد اگر جنگ به اتمام رسيد حتماً به لبنان خواهم رفت

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد