شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علیرضا قربانی

علیرضا قربانی
علیرضا قربانی

خاطرات شهید علیرضا قربانی

    اسمم را روی پایم بنوسید ( از خاطرات شهید علی اصغر قربانی )

    اسمم را روی پایم بنوسید ( از خاطرات شهید علی اصغر قربانی )

    گفت: من یقین دارم فردا شهیدمیشم.برای اینکه جنازه ام روی زمین نماند،اسمم راروی پایم بنویسید.یکی باماژیک.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد