شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مقید

مقید
مقید

خاطرات

  مقید بودن ( ازخاطرات شهیدمحسن حججی )

  مقید بودن ( ازخاطرات شهیدمحسن حججی )

   به طور مثال گاهی اوقات مجبور بودیم در خانه‌ها‌ی مردم سوریه بمانیم یا از آن‌ها به عنوان سنگر استفاده کنیم. هنگام نماز که می‌شد شهید... ادامه مطلب ...

  حرف وعمل ( از خاطرات شهید محسن حججی )

  حرف وعمل ( از خاطرات شهید محسن حججی )

  محسن جوانی مؤمن و مقید بود، به هیچ عنوان پدر و مادر خود را آزار نمی‌داد؛. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد