ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

لباس سفید ( واکنش فرزند شهید رحیم کابلی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
لباس سفید ( واکنش فرزند شهید رحیم کابلی  )
من با دیدن شما خلع سلاح شدم
شما با پوشیدن این لباس سفید توی دهان دشمن زدید،
آمدم تسلیت بگویم و آرامش دهم ولی از شما خانواده شهدا آرامش گرفتم.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد