شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مقید بودن ( ازخاطرات شهیدمحسن حججی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مقید بودن ( ازخاطرات شهیدمحسن حججی )
یکی از ویژگی‌های محسن که او را از دیگران متمایز می‌کرد، مقید بودنش بود؛ این قضیه بارها به من ثابت شد.
به طور مثال گاهی اوقات مجبور بودیم در خانه‌ها‌ی مردم سوریه بمانیم یا از آن‌ها به عنوان سنگر استفاده کنیم.
هنگام نماز که می‌شد شهید حججی از ساختمان بیرون می‌رفت
یا در حیاط به اقامه نمازش می‌پرداخت تا مبادا نمازش شبه‌ای داشته باشد.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد