شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

یاد مرگ

یاد مرگ
یاد مرگ

خاطرات

خاطرات

    امضای کفن

    امضای کفن

    حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر ما رفت‌وآمد داشت، در آخرین دیدار بعد از ملاقات رسمی گفتند که همه بیرون بروند من با شما کاری خصوصی دارم... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد