شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

یادگاری

یادگاری
یادگاری

خاطرات

    آخرین یادگاری ( از خاطرات شهید کلهر )

    آخرین یادگاری ( از خاطرات شهید کلهر )

    روزهای آخر، رفتارش خیلی فرق کرده بود. کارهای عجیب و غریبی می کرد. غمگین و بیقرار بود. زمین با همه وسعتش برای حاجی تنگ می نمود. یک روز بی مقدمه وارد آسایشگاه شد و رفت سراغ کمد شخصی اش. به آرامی در کمد را باز کرد.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد