شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم علی سلطان مرادی

علی  سلطان مرادی
علی سلطان مرادی

خاطرات شهید مدافع حرم علی سلطان مرادی

خاطرات شهید مدافع حرم علی سلطان مرادی

    ترجمه عربی ( از خاطرات شهیدعلی سلطان مرادی )

    ترجمه عربی ( از خاطرات شهیدعلی سلطان مرادی )

    به مطالعه و پژوهش علاقه زیادى داشت. جالب اینجاست که به دلیل تسلط بر ٢ زبان عربى و انگلیسى، حوزه مطالعاتیش شامل کتابهاى عربى و انگلیسى هم مى شد. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد