شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید یوسف شریف

یوسف شریف
شهید یوسف شریف

وصیتنامه شهید یوسف شریف

زندگینامه شهید یوسف شریف

خاطرات شهید یوسف شریف

  شهادت در سجده ( خاطره ای از شهید یوسف شریف )

  شهادت در سجده ( خاطره ای از شهید یوسف شریف )

  می گفت « دوست دارم شهادتم در حالی باشد که در سجده هستم »
  یکی از دوستانش می گفت : در حال عکس گرفتن بودم که دیدم یک نفر به حالت سجده پیشانی به خاک گذاشته است . فکر کردم نماز می خواند ؛ اما دیدم هوا کاملاَ روشن است و وقت نماز گذشته ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید یوسف شریف

  وصیت نامه شهید یوسف شریف

  وصیت نامه شهید یوسف شریف

  بازماندگانم گریه اگر برای خدا باشد خیلی ارزش دارد و باعث می شود که زنگار قلب کنده شود و قلب را روشن نماید
  .گریه بر شهید هیچ معنی ندارد و شما اگر به توصیه هایم جامه عمل می پوشید از شما می خواهم که به هیچ عنوان بر سر نعش و قبرم اشک نریزید زیرا امام عزیزم برای فرزند گرامیش گریه نکرد ادامه مطلب ...

زندگینامه شهید یوسف شریف

  زندگینامه شهید یوسف شریف

  زندگینامه شهید یوسف شریف

  یوسف در دامان پاک مادر سیده اش رشد کرد . علاقه اش به انجام فرائض دینی در میان خانواده و دوستانش از او چهره ای
  متفاوت از همسن و سالانش ساخته بود . نوجوانی اش با خیزش مردم علیه حکومت پهلوی مصادف بود . ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد