شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

رازداری

رازداری
رازداری

خاطرات

    شهید پورجعفری؛ مخزن اسرار و محرم حاج قاسم و لشکر ۴۱ ثارالله

    شهید پورجعفری؛ مخزن اسرار و محرم حاج قاسم و لشکر ۴۱ ثارالله

    شهید پورجعفری دستیار ویژه و محرم ترین فرد به قدرتمندترن فرمانده نظامی منطقه یعنی سردار سلیمانی بود ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد