شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید سیدکمال فاضلی

سیدکمال فاضلی
شهید سید کمال فاضلی

خاطرات شهید سیدکمال فاضلی

  معجزه شهدا ( از خاطرات شهید سید حسن ولی )

  معجزه شهدا ( از خاطرات شهید سید حسن ولی )

  شهید سید حسن ولی بسیار به کبوتر و پرورش آنها علاقه داشت و به آنها عشق می ورزید .
  خواهر این شهید بزرگوار میگوید وقتی حسن دو دستش را باز میکرد کبوتران یک به یک روی دستانش می نشستند و وقتی شهید قرار بود به جبهه اعزام گردد این کبوتران تا بالای اتوبوسی که سید حسن با آن روانه میشد رفته و برگشتند.. ادامه مطلب ...

  حضرت زهرایی ( از خاطرات شهید کمال فاضلی)

  حضرت زهرایی ( از خاطرات شهید کمال فاضلی)

  عملیات محرم مجروح شد. طوری که دکترا ازش قطع امید کرده بودند .
  حضرت فاطمه اومده بود به خوابش ، فرموده بود : «پسرم تو شفا گرفتی ، بلند شو. فقط باید قول بدهی که جبهه را ترک نکنی.» ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد