شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ماهواره

ماهواره
ماهواره

خاطرات

    ماهواره ( از خاطرات شهید رضا کارگربرزی )

    ماهواره ( از خاطرات شهید رضا کارگربرزی )

    چند نفری شروع کردن به مسخره کردن رضا که فلانی ، توی فلان جا مغز تو شستشو دادن ، تو کله شما کردن که ماهواره فلان و فلان…. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد