شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خمینی سن سربازی را پائین آورده؟

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خمینی سن سربازی را پائین آورده؟

رزمنده ۱۴ ساله ای را به اسارت گرفته بودند.

فرمانده‌ی عراقی وقتی او را دید و متوجه سنش شد،

پرسید مگر سن سربازی ۱۸ سال نیست؟

خمینی سن سربازی را پایین آورده؟

رزمنده در جواب عراقی گفت نه،

سن سربازی همان ۱۸ سال است، خمینی سن عشق را پایین آورده.

 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد