شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بندگی

بندگی
بندگی

خاطرات

  اسمش محمود بود ( از خاطرات شهید محمود نوریان )

  اسمش محمود بود ( از خاطرات شهید محمود نوریان )

  اما می گفت : محمود شدن نیاز به عبدالله بودن داره .توی جبهه عبدالله صداش می کردند..
    ادامه مطلب ...

  نماز اول وقت ( از خاطرات شهید محمد حسین مرادی )

  نماز اول وقت ( از خاطرات شهید محمد حسین مرادی )

  همانجا نزدیک ترین مسجد را پیدا می کرد و ما را می برد نماز. یک شب جایی بودیم و مسجد هم پیدا نکردیم. رفت در یک اتاقک.. ادامه مطلب ...

  نماز اول وقت را ترک نکرد ( از خاطرات شهید هادی طارمی )

  نماز اول وقت را ترک نکرد ( از خاطرات شهید هادی طارمی )

  هادی زیر بار حرف زور نمی‌رفت.
  در محله‌مان هم هرکسی می‌خواست قلدر بازی دربیاورد و برای ناموس مردم مزاحمت ایجاد کند .. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد