شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع امنیت سلمان امیر احمدی

سلمان امیر احمدی
سلمان امیر احمدی 

خاطرات شهید مدافع امنیت سلمان امیر احمدی

زندگینامه شهید مدافع امنیت سلمان امیر احمدی

خاطرات شهید مدافع امنیت سلمان امیر احمدی

  آرزوی شهادت ( از خاطرات شهید سلمان امیر احمدی )

  آرزوی شهادت ( از خاطرات شهید سلمان امیر احمدی )

  گروهی که سلمان می‌خواست همراه با آنان به سوریه برود، همان شهدای خان‌طومان بودند که تقریباً تمامشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند... ادامه مطلب ...

زندگینامه شهید مدافع امنیت سلمان امیر احمدی

  زندگینامه شهید سلمان امیر احمدی

  زندگینامه شهید سلمان امیر احمدی

  برادر می‌گوید یک لحظه دیدم تیری به سر سلمان اصابت کرد و بر زمین افتاد. سر و صورتش غرق خون شد و در حال پر کشیدن... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد