شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی اقبالی مقدم

علی اقبالی مقدم
شهید علی اقبالی مقدم

خاطرات شهید علی اقبالی مقدم

خاطرات شهید علی اقبالی مقدم

    نمی خواهم حتی یک ترمز هم برای من زده بشه!

    نمی خواهم حتی یک ترمز هم برای من زده بشه!

    یه موتور گازی داشت کارهای توی پایگاه مثل خرید و ... را همیشه با آن انجام میداد .مرتب از طرف بعضی از خلبانها مورد نکوهش قرار میگرفت میگفتن علی شان یک خلبان را رعایت نمیکند .... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد