شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید محمد رضا فراهانی

محمد رضا فراهانی
شهید فراهانی

خاطرات شهید محمد رضا فراهانی

خاطرات شهید محمد رضا فراهانی

    شب های جمعه ( از خاطرات شهید فراهانی )

    شب های جمعه ( از خاطرات شهید فراهانی )

    شش روز از جنگ گذشته بود که شهید شد.خوابش را دیدم .بغلش کردم و گفتم : تا نگی اون دنیا چه خبره رهات نمی کنم!گفت:
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد