شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم حسین امیدواری

حسین امیدواری
حسین امیدواری

وصیتنامه شهید مدافع حرم حسین امیدواری

وصیتنامه شهید مدافع حرم حسین امیدواری

    وصیت نامه شهید مدافع حرم حسین امیدواری

    وصیت نامه شهید مدافع حرم حسین امیدواری

    «در همین جا، رضایت خود را از جاهلی که بنده را به قتل رساند، تسلیم شما کرده و البته شکایت خود را از دو گروه نزد شما تا روز قیامت به امانت می‌گذارم؛ ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد