شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بهشت معصومه(س) ( از خاطرات شهید علی تمام زاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بهشت معصومه(س) ( از خاطرات شهید علی تمام زاده )
‍ شھید ابوعلی میگفت: شھید علی تمام زاده علاقه ی خاصی نسبت به شھید مھدی صابری داشت
اینو از صحبتاش در حین فیلمبرداری ازش فھمیدم
گفتم: حاجی ،دوست دارین بعد از شھادت ڪجا دفنتون ڪنند؟
گفت: بھشت معصومه(س) و زیر پای شھید مھدی صابری ...

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد