شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم روح الله قربانی

روح الله  قربانی
روح الله قربانی

خاطرات شهید مدافع حرم روح الله قربانی

خاطرات شهید مدافع حرم روح الله قربانی

    ناموس شیعه ( از خاطرات شهید روح الله قربانی )

    ناموس شیعه ( از خاطرات شهید روح الله قربانی )

    تعریف کرد که: بهش گفتم علی (روح الله) نزدیک 60 روزه که اینجایی، بسه دیگه نمیخوای برگردی؟ تو صورتم نگاه هم نکرد، همونجوری که داشت کارشو انجام میداد جواب داد:  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد