شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم محمود رادمهر

محمود رادمهر
محمود رادمهر

خاطرات شهید مدافع حرم محمود رادمهر

  دیده بانی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  دیده بانی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  برای همین پست و جایگاه بالایی در لشگر 25 کربلا داشت. شهید رادمهر خواب نداشت و در دیده بانی بی نظیر بود. او در کار بنایی استاد کار بود. وقت تعطیلات و فراغت.. ادامه مطلب ...

  گوشی هندلی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  گوشی هندلی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  هر بار مرا می دید می گفت: تو آهنگران ما هستی. نام من را هم در تلفن اش آهنگران ثبت کرده بود و هر وقت تماس می گرفتم با نام حقیقی ام مرا به جا نمی آورد، تا صدایم را می شنید می گفت: ادامه مطلب ...

  ترک گناه ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  ترک گناه ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  یک روز گفت من با خودم عهد کردم این کار را ترک کنم. با همتی که داشت سر عهدش ایستاد، آنقدر خوب شد که حتی به بقیه بچه ها تذکر می داد.. ادامه مطلب ...

  درجه تشویقی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  درجه تشویقی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

  اگر برای کل بچه های لشگر تشویقی داده اید قبول میکنم اگر نه آن را نمی خواهم. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد