ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مهر اضافه ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مهر اضافه ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی )
آقا مهدی هم تربیت بچه‌ها خیلی برایش اهمیت داشت و البته رفتاری که در خانه دارد.
همیشه موقع نماز هر کجا بود خودش را به خانه می رساند تا بچه ها ببینند پدرشان مقید به نماز  اول وقت است و یاد بگیرند.
اما نماز جمعه ها محمد متین را با خودش به مسجد می برد.
خب محمد متین اینقدر شیطان بود که سر نماز همه مهر ها را جمع می‌کرد،
مسجدی ها می دانستند وقتی او می آید باید یک مهر دیگر در جیبشان داشته باشند.

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد